TunaFish
Meer opties...
Meer opties...
Zoeken op Overige

Reisverzekeringen (FAQ)

Zoek op trefwoord

Hoe handel ik in geval van een schade of een noodgeval?

Natuurlijk hopen we dat je reis zonder problemen zal verlopen. Mocht dat echter niet het geval zijn, dan is het goed om te weten welke stappen je moet ondernemen. 

Allereerst is het belangrijk om in alle gevallen de verzekeringsmaatschappij zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte te brengen van de gebeurtenis(sen). Neem eventueel ook contact op met het 24/7 BZ Contactcenter van MinBuZa voor tips en hulpvragen.

Neem in geval van een ziekenhuisopname altijd gelijk contact op met de alarmcentrale van je reisverzekering. Ook in andere ernstige gevallen (bv. repatriering) kan de alarmcentrale je vaak assisteren. Het telefoonnummer van de alarmcentrale is oa. te vinden op je polisblad.

Doe in geval van vermissing en diefstal ter plaatse altijd aangifte bij de politie en vraag een afschrift van het bewijs van aangifte. Indien de politie weigert een afschrift van het bewijs van inschrijving dan wel een verklaring af te geven, noteer dan het adres van het politiebureau. Noteer ook de namen en adressen van eventuele getuigen.

Doe in geval van beschadiging, vermissing of diefstal van bagage op een vliegveld altijd aangifte bij het personeel van de luchtvaartmaatschappij en laat een bewijsstuk opmaken (Property Irregularity Report). In alle andere gevallen doe je aangifte bij de daartoe bevoegde instanties.

Vul het het schadeaangifteformulier volledig in en stuur dit samen met de benodigde bewijsmaterialen naar de verzekeringsmaatschappij. Geef daarbij een uitvoerige omschrijving van het ontstaan van de schade, alsmede een opgave van plaats, datum en tijdstip.

Stuur bij bagageschaden originele aankoopnota’s, duplicaatnota’s en reparatienota’s op (dus geen fotokopieën). En geef de aanschaffingsprijs van de verloren gegane of beschadigde bagage op met de exacte ouderdom. Indien een beschadigd voorwerp niet gerepareerd kan worden, dient een verklaring van een winkelier ter bevestiging hiervan te worden overlegd.

De contactgegevens van de verzekeraars waarmee wij samenwerken vind je hier.

Rubriek: Reisverzekeringen Volgende vraag

Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij?

Kies een andere rubriek of neem contact met ons op!