TunaFish
Meer opties...
Meer opties...
Zoeken op Overige

Algemene vragen (FAQ)

Zoek op trefwoord

Ik heb een klacht. Hoe nu verder?

Mocht je niet tevreden zijn over de TunaFish dienstverlening, neem dan gelijk contact met ons op. We zullen dan al het mogelijke doen om de ontevredenheid op te lossen. Mocht je daarna toch nog niet tevreden zijn, dan kun je een klacht indienen.

TunaFish zal uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door TunaFish binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Een klacht over een product, dienst of de service van TunaFish kan ook worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht)  De klacht wordt dan zowel naar TunaFish als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost kun je het geschil voorleggen aan de rechter of aan de Geschillencommissie (SGC).

Rubriek: Algemene vragen Volgende vraag

Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij?

Kies een andere rubriek of neem contact met ons op!